Ładowanie...

z-concept

Kompleksowe rozwiązania z zakresu wyposażenia budynku branży elektrycznej/oświetleniowej
Comprehensive solutions of electric/lighting equipment for buildings

Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

1. administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Z-Concept s.c. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 11; telefon: +48 509 535 053, e-mail: adrian.grochowski@z-concept.pl
2. dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji w odpowiedzi na wiadomość przesłaną z wykorzystaniem formularza kontaktowego
3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. kontaktu z klientami
4. odbiorcą danych osobowych będzie Z-Concept s.c. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 11
5. dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia zawartego w korespondencji
6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec faktu ich przetwarzania
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne
9. w przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 6 lub w innych sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi ma Pani/Pan prawo skontaktować się na adres tradycyjny: Z-Concept s.c., 93-569 Łodź, ul. Inżynierska 11 lub adres poczty elektronicznej: adrian.grochowski@z-concept.pl