Ładowanie...

z-concept

Kompleksowe rozwiązania z zakresu wyposażenia budynku branży elektrycznej/oświetleniowej
Comprehensive solutions of electric/lighting equipment for buildings

Z-CONCEPT S.C.

ul. Legionów 119

91-073 Łodź, Polska

Rachunki bankowe
PLN 86 1750 1093 0000 0000 2018 3969
EUR PL20 1750 1093 0000 0000 2018 3993

Adrian Grochowski

tel. +48 509 535 053

Sławomir Lipiński

tel. +48 660 693 323

Joanna Grochowska

tel. +48 508 250 533

Formularz kontaktowy

Obowiązek Informacyjny